Kalenderen

Se hele kalenderen
aegkogn2011b.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Foreninger
Foreninger

Herunder finder du øens talrige foreninger, klubber, råd m.mBredholm Forening

Formand: Lisbeth Warburg, tlf:60 80 90 27
Kasserer: Morten Brink Mogensen

 
Det Danske Spejderkorps Strynø Gruppe

HjemVi laver spændende og udviklende aktiviteter i og med naturen for børn i alderen 2-16 år.
Har du lyst til at være med så kontakt gruppeleder Gruppeleder Kristine Møller og hør hvornår din aldersgruppe mødes, så du kan kigge forbi.


Formand: Søren Sørensen, 5943 Strynø
Kasserer: Arne Ramhøj, 5943 Strynø

 
Foreningen "LIVSTRÆET"

FORENINGEN ”LIVSTRÆET”.
”Livstræet ” blev navnet på den nye Strynø-forening …”, således kunne man indledningsvis læse i ”Øboen” uge 9 1989. Nogle dage tidligere, helt præcist d. 16. februar 1989, var der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen, 23 strynboer indmeldte sig samme aften.

Formål:
At iværksætte og støtte aktiviteter, der kan styrke Strynø som et levedygtigt samfund i respekt for øens særpræg, kultur og miljø, herunder at varetage istandsættelse, administration og drift af ejendommen Møllevejen 3.

Læs om Livstræets aktiviteter og vedtægter her...

Bestyrelse:
Formand: Finn Jørgensen, Nørrevej 5, Strynø, 5943 Strynø, 22 86 16 19, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Kasserer: Sven-Erik Geelbak, Korsvejen 10, Strynø, 5943 Strynø, 61 69 89 69, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Sekretær: Kirsten Poulsen, Nørrevej 6, Strynø, 5943 Strynø, 30 95 92 77, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Kontingent/medlemskab:
30 kr. pr. pers. (Fyldt 15 år), gældende for perioden 01.03.20 – 01.03.21.
Indmeldelse kontakt Kirsten Poulsen (se bestyrelse) eller benyt vores konto:
Nordea Bank, reg.nr. 2039, kontonr. 8255612728.

Ordinær generalforsamling:
Torsdag d. 10. februar 2021 kl. 19.30

 
Fritidshjemmet

Se under Strynø Skole og Kulturhus

 
Grevebroens Bådelaug

gbstander400

Formand: Karl Møller Knudsen,
Kærvej 11
Næstformand: Skjold Christensen,
Ringgade 17
Kasserer Knud Nielsen,
Søndrevej 11


Medlemskontingent 150 kr indbetales til (5630) 3493 400 419 (Nordea) eller kontant til kassereren

 
NETOP Strynø


Arrangerer kurser og foredrag af folkeoplysende karakter

Skoleleder: Eea Nielsen, Korsvejen 7
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  • Paul Clay
  • Eea Nielsen
  • Dorte Quist Gregersen
  • Tomoko Kotani Sørensen
  • Inuk Hoff Hansen
 
Sammenslutningen af Danske Småøer (Ø-sammenslutningen)

smaaoerlogo

Sammenslutningen af Danske Småøer er interesseorganisation for 27 danske småøer. Organisationens overordnede målsætning er at bevare og udvikle helårssamfundene på øerne. Der udgives et medlemsblad, Ø-posten, der udkommer 6 gange om året. Sammenslutningen af Danske Småøer har sekretariat på Strynø.
Ansatte:
Lise Thillemann Sørensen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Aase Møller Petersen, kontorassistent og bogholder, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Adresse:
Strynø Brovej 12, Strynø, 5943 Strynø
Vejledende åbningstider:
Mandag-torsdag, kl. 9-14.30.
I praksis er der dog oftest bemandet alle hverdage i dagtimerne, men kan være lukket pga. rejser til møder.
Tlf. 6251 3993, fax. 6251 3996
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
www.danske-smaaoer.dk

 
Skattekisten

Møllevejen 3b og c
Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon:  51 51 40 33
Leder: Stine Dahlbæk Almasri
Telefon:  51 51 40 33

Børnehuset Skattekisten

Skattekisten er et unikt børnehus, hvor øens børn har en tryg hverdag med masser af udeliv.
Vi har 13 vuggestue- og børnehavebørn og om eftermiddagen kommer skolebørn fra 0. til 3. klasse i husets fritidsordning.

Læs mere på www.skattekisten-strynø.dk

Børnehuset Skattekisten

Skattekisten er et helt unikt børnehus, hvor øens børn har en tryg hverdag med masser af udeliv.

Vi har 10 vuggestue- og børnehavebørn og om eftermiddagen kommer skolebørn fra 0. til 3. klasse i husets fritidsordning.

På den store naturgrund er der krogede frugttræer, bålsted og masser af gode gemmesteder.
Der er højbede, som børnene er med til at passe, og lige om lidt også drivhus og høns.

Hver onsdag er mad-over-bål dag. Vi bager boller og laver suppe på bålet til frokost og når skolebørnene kommer om eftermiddagen, er alle på øen velkomne til at kigge forbi til bålhygge og en kop kaffe.

Børnehaven og vuggestuen tager på ture ud for at udforske alle egne af øen. Strynboerne bakker i høj grad op om børnehuset og inviterer på æbleplukning, grantræsplantning, pandekagehygge og meget mere.

I Skattekisten er der tid til nærvær og fordybelse og børnene kender de voksne og hinanden rigtigt godt. Det giver masser af tryghed og venskaber på tværs af alder og køn.
I Skattekisten er der altid plads til et kram mere.

Lær os bedre at kende på instagram.com/
strynoeskattekisten

 
Strynø Beboerforening

Strynø Beboerforening har til formål - gennem frivilligt arbejde - at samle øens beboere om varetagelse af øens tarv og trivsel.
Beboerforeningen varetager bl.a. kontakten til Sammenslutningen af Danske Småøer, kommunen, samt øvrige offentlige myndigheder.

Kontingentet for medlemskab er kr 100,00 pr. person pr. år, hvor kr 50,00 går videre til Foreningen af Danske Småøer.
Beløbet kan indbetales til konto 5630-8250018925.
Mobile pay: 33329 – Husk at påføre navn og skriv kontingent.

Bestyrelse (2020-2021) :

Mette Meldgaard (Formand), Korsvejen 9, Tlf.: 40178137, Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Andreas Skjoldborg Knudsen (Kasserer), Kirkevej 18, Tlf.: 30937874, Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Ann-Britt Nørgaard  (Sekretær), Fredensgade 2, Tlf.: 60842146, Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Brian Bak, Kirkevej 24, Tlf.: 29403008, Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Lisbet Jørgensen, Nørrevej 8, Tlf.: 23396318, Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 
Strynø Jagtforening

Erik Schreiner Hansen, tlf. 6251 5980

 
Strynø Klub København

Bliv medlem af hjemstavnsforeningen Strynø Klub København for kun 50. kr. pr. år
Der udgives 2 blade årligt med artikler om Strynø, som sendes til medlemmerne.
Giro : +01 1094408 - Bank: Reg : 1551 - Kontonr: 2540270247

Yderligere oplysninger ved Kasserer:
Stig Bender Pedersen
Broagergade 9, 2. tv.
1672 København V.
Tlf. 22 84 94 94
Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Øvrige Bestyrelse:
Formand : Anni Bender Pedersen,  Broagergade 9 2.th., 1672 København V, tlf.: 3321 2204
Kasserer: Stig Bender Pedersen,  Broagergade 9 2.tv., 1672 København V, tlf.: 2284 9494
Sekretær: Elisabeth Dam Wied, Taastrup Valbyvej 70, 2635 Ishøj, tlf.: 4371 2988
Bestyrelsesmedlem : Birthe Olesen, Vodroffsvej 5 st.tv., 1900 Frederiksberg C, tlf.: 2861 1083
Bestyrelsesmedlem : Thomas Schou Sørensen,  Jenagade 13 3 tv., 2300 København S, tlf.: 4079 7839
Redaktør : Hanne Møller, Liljens kvarter 15 B, 2620 Albertslund, tlf.: 8817 4505 / 2728 9504

 
Strynø Koordinerings-og Oplysningsmøde

Mødet var tidligere for Strynø Forenings- og Erhvervsråd, men i dag er det åbent for alle beboere.
Der vil videst muligt være repræsentanter for alle Strynøs foreningers bestyrelser samt erhvervsdrivende tilstade.
Formålet med mødet er at orientere om samt koordinere beboeres, foreningers og erhvervslivets aktiviteter.
Mødet afholdes fire gange årligt, og annonceres ved opslag samt fællesmail. (se referater her ...)

Forslag til dagsorden kan indsendes til :
Mette Meldgaard, Korsvejen 9, tlf.: 40 17 81 37, E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 
Strynø Købmandsforening
Købmandsforening
Foreningens formål er at sikre en fremtidig helårs-drift af en dagligvarebutik på Strynø.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Suppleant til bestyrelsen: Kjeld Tønder Hansen
HUSK: Støt din lokale ø-købmand!
Nye medlemmer kan melde sig ind i foreningen, ved at købe én eller flere andele á minimum 2500 kr. ved henvendelse til kassereren.
(Klik her for årsregnskabet for 2020)

Forprojekt om ny butik.
Foreningen har med midler fra Ø-støtten og Realdania færdiggjort et forprojekt til at opføre en ny butik. Den nuværende butik er meget nedslidt og vi ønsker at bygge en ny og bæredygtig butik, til glæde for ansatte og kunder, øboere og gæster.

Realdania har desuden støttet os med midler til en livscyklusvurdring (LCA) af den nye butik - på baggrund af LCA er nogle af materialerne ændret til mere bæredygtige materialer - samtidig med at den bevarende lokalplan overholdes.

Nu går vi i gang med at søge fondsmidler - lige knap 7 mio. kr. til nedrivning af gammel butik, genhusning af butikken under byggeperioden og opførelse af ny bæredygtig butik med nyt køle-inventar.

Vis din opbakning til projektet, så vi kan vise interessen overfor fondene, og støt med et beløb - stort som småt - på mobil pay 733604. Alle beløb modtages med stor tak!

Kig med i projektmaterialet her:
Dispositionsforslag til ny butik
Materialekatalog
Livscyklusvurdring (LCA)

Tue og Lise udgør projektets styregruppe, og I er velkomne til at spørge os om forprojektet.
 
Strynø Lokalhistoriske Arkiv

arkivlogoStrynø Lokalhistoriske Arkiv
Nørrevej 1
Strynø
5943 Strynø
Tlf: 40 74 14 02
Web: lokalarkiver.langelandkommune.dk/Strynoe
Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Åbningstider: Den første onsdag i hver måned fra kl. 15.00 til kl. 16.00 (men ring altid i forvejen) eller efter aftale.
Desuden er vi ofte på arkivet om onsdagen fra kl. 15.00 til kl. 17.00 i vinterhalvåret. Kom gerne forbi!

Leder:
Skjold Christensen
Ringgaden 17
Strynø
5943 Strynø
Tlf.: 51 95 87 17

 
Strynø Lokalhistoriske Forening

Bestyrelse:

Kirsten Poulsen (formand), Mailadresse : Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Knud Nielsen (kasserer). Tlf. 2341 0746. Mailadresse: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Frede Lundsgaard. Tlf.: 6251 5101
Arne Ramhøj. Tlf. 6251 2009. Mailadresse: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Kirsten Bech. Tlf. 6251 5515. Mailadresse: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Årligt medlemskontingent 50 kr.pr. person.
Kontingentet kan indbetales kontant til kassereren
Læs artikel

 
Strynø Majtræsforening

Formand: Jens Vaupel
Kasserer: Lene Bruun
Sekretær: Rikke Cravach Mouritsen
Øvrige bestyrelse: Sonny Dyreborg og Allan Nilsson

Kontingent pr. år kr. 20,00 pr. person.
Kontingent kan betales via Mobilpay 290606
eller til Fynske Bank reg. nr. 0860 kontonr. 8159681271

Tilføjelse til vedtægterne:
Der flages fremover, når der kommer en ny strynbo til verden.
Husk at I selv skal bestille flagning ved særlige mærkedage.

Nyt: Vedrørende leje/lån af trailer skal der tages kontaktt til Jens Vaupel på tlf. 22 84 83 43

Læs mere om Majtræets historie ... (klik)

Majtræsforeningen udlejer følgende ... (klik)

edrørende leje/lån af trailer, skal der tages kontakte til Jens Vaupel på tlf. 22 84 83 43
 
Strynø Sogns Menighedsråd

Menighedsrådet består af 5 medlemmer samt præsten og er valgt for 4 år ad gangen.
Det står for drift af kirke, kirkegård og præstegård.
Tillige planlægges forskellige arrangementer som koncerter, foredrag, børnegudstjenester, tematræf mv.

stryn kirke 013a

I perioden 2021-2024 er følgende valgt:

Formand: Gitte Buchberg, Kirkevej 24
Næstformand: Rie Lykke Aagaard
Kirkeværge: Gerd Haugaard Nielsen
Kontaktperson: Niels-Erik Hansen
Kasserer: Elisabeth Gregersen
Sekretær: Rie Lykke Aagaard

 
Strønyt Redaktion

Margaret Tønder Hansen, tlf.: 21 39 06 96, mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Stof til Strønyt kan sendes til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Følg med i Strønyt klik her...

 
Vikingegruppen STRYN

Vikingegruppen havde den stiftende generalforsamling april 2019. Inden da var vi også en lille initiativgruppe med interesse for vikingetid og historisk håndværk. Vores første marked blev afholdt juli 2019 på Øhavets Smakkecenter, og vi går efter at det bliver en tilbagevendende begivenhed i uge 29.

Vi mødes gerne hver anden uge, enten på Strynøs smukke skole eller privat, for at planlægge og hygge med vores fælles interesse, som spinding, syning, plantefarvning, broderi, vævning, nålebinding, læder, pileflet,træ arbejde, keramik mad. Vi er meget åbne for nye tiltag.

Vi er stolte over at have mulighed for at lade os inspirere af lokale arkæologiske fund, først og fremmest fra Strynø, men også Langeland og Ærø er rige på interessante fund, som fortæller noget om vores lokale historie, helt tilbage til viking tid.

Formand:
Thorild Nørgaard
Strynø Brovej 5
5943 Strynø
Tlf. 50 70 48 81
Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Et medlemskab af foreningen koster 150 kr. hvis du ønsker at være aktiv medlem og deltage i vores aktiviteter eller 100 kr hvis du bare ønsker at støtte vores forening passivt. Du kan sende en mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. og få tilsendt en indmeldelses blanket som skal udfyldes.

 
Ø-Repræsentant

Mette Meldgaard, Korsvej 9, tlf.: 40 17 81 37

 
Øhavets Smakkecenter

Strynø Brovej

Formand: John Sørensen, tlf.: 50 91 03 45

 


Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign