Kalenderen

Se hele kalenderen

Facebook

Strynø er også på Facebook,
hvor du kan følge dagligdagen,
se billeder og læse meget mere.

Følg os også på Facebook ikon
(Nyt vindue)

storrejse003.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Aktivitetskalender Detaljer - Generalforsamling i FORA

Email Udskriv

Aktivitetskalender

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Generalforsamling i FORA
Dato:
26.02.2023 11.00
Hvor:
Skolen -
Kategori:
Generalforsamling / Årsmøde

Beskrivelse

Dagsorden ifølge vedtægter:

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal offentliggøres på Strynø Beboerforenings fællesmailliste samt eventuelt ved opslag på færge, opslagstavle, i Strønyt.

 

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1.       Valg af dirigent og referent.

2.       Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

3.       Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4.       Indkomne forslag

5.       Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

6.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.       Eventuelt

 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 2. Alle over 18 år med bopæl på eller sommerhus til Strynø har stemmeret på generalforsamlinger.

 

Sted

Hvor?:
Skolen

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign