Kalenderen

Se hele kalenderen

Facebook

Strynø er også på Facebook,
hvor du kan følge dagligdagen,
se billeder og læse meget mere.

Følg os også på Facebook ikon
(Nyt vindue)

helenedec13_pc.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Aktivitetskalender Detaljer - Generalforsamling i "Livstræet"

Email Udskriv

Aktivitetskalender

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Generalforsamling i "Livstræet"
Dato:
09.02.2023 19.30
Hvor:
Skolen -
Kategori:
Generalforsamling / Årsmøde

Beskrivelse

Bilag (åbner i nyt faneblad):

Indkaldelse
Indkomne forslag
Regnskab og budget

INDKALDELSE


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

LIVSTRÆET”


TORSDAG D. 9. FEBRUAR 2023 KL. 19.30 PÅ SKOLEN.


Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 • 1) Valg af dirigent og referent.

 • 2) Formandens beretning.

 • 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 • 4) Behandling af indkomne forslag.

 • 5) Vedtagelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af det kommende års

  kontingent.

 • 6) Valg af bestyrelse samt 1 suppleant. Valget skal foregå skriftligt.

  (Suppleanttvalg gældende for 1 år).

 • 7) Valg af 2 revisorer (Gældende for 1 år).

 • 8) Eventuelt.


Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (dvs. d. 26.1.2023).


Strynø d. 27.12.2022

Bestyrelsen.INDMELDELSE i ”Livstræet”:

 • Kirsten Poulsen eller Nordea Bank, reg.nr. 2039, kontonr. 8255 612 728.

 • Kontingent 30 kr. pr. pers. For perioden 10.2.2022 – 9.2.2023.

 • Iflg. Vedtægterne kan enhver person, der er fyldt 15 år, optages som medlem.

 • Stemmeret har alle medlemmer med bopæl eller fast ejendom på Strynø.


 • BEMÆRK: kONTINGENT FOR PERIODEN 10.2.23 – generalforsamling 2024 KAN/SKAL FØRST BETALES EFTER GENERALFORSAMLINGEN D. 9.2.23, HVOR DET KOMMENDE ÅRS KONTINGENT VEDTAGES.


STØT STRYNØ, BLIV MEDLEM AF ”LIVSTRÆET”

Sted

Hvor?:
Skolen

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign