Kalenderen

Se hele kalenderen

Facebook

Strynø er også på Facebook,
hvor du kan følge dagligdagen,
se billeder og læse meget mere.

Følg os også på Facebook ikon
(Nyt vindue)

helenedec13_pc.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Aktivitetskalender Detaljer - Generalforsamling i Strynø Bbeboerforening

Email Udskriv

Aktivitetskalender

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Generalforsamling i Strynø Bbeboerforening
Dato:
24.02.2022 19.30
Hvor:
Skolen -
Kategori:
Generalforsamling / Årsmøde

Beskrivelse

Indkaldelse til generalforsamling i

STRYNØ BEBOERFORENING torsdag d 24/2 2022

Kl 19.30 På skolen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1)         Valg af dirigent og referent.

2)         Godkendelse af varsling.

3)         Formandens beretning.

4)         Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5)         Behandling af indkomne forslag.

6)         Kontingent fastsættes for det kommende år (2023).

7)         Valg af bestyrelse samt suppleanter. Valget skal foregå skriftligt.

8)         Valg af repræsentant og dennes suppleant til Sammenslutningen af Danske Småøers repræsentantskab.

9)         Valg af 2 revisorer og en suppleant (gældende for 1 år).

10)      Eventuelt.

OBS Stk. 5.Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15/1.

Forslag, der ikke er opført i dagsordenen, kan ikke endeligt afgøres på generalforsamlingen.

For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal du have betalt kontingent for 2022. Kontingentet for 2022 er på 100kr/ person. Her af går de 50 kr. til det gode arbejde for småøerne i regi af ø-sammenslutningen.

Kontingentet indbetales på reg. 5630, konto nr. 8250018925 Mobile pay: 33329 – Husk at påføre navn!!

Det vil dog også være muligt at indbetale kontant på generalforsamlingen.

 

Se mere om beboerforeningen i næste nummer af Strønyt

  

Sted

Hvor?:
Skolen

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign