have.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Foreninger Strynø Beboerforening
Strynø Beboerforening

Strynø Beboerforening har til formål - gennem frivilligt arbejde - at samle øens beboere om varetagelse af øens tarv og trivsel.
Beboerforeningen varetager bl.a. kontakten til Sammenslutningen af Danske Småøer, kommunen, samt øvrige offentlige myndigheder.

Kontingentet for medlemskab er kr 100,00 pr. person pr. år, hvor kr 50,00 går videre til Foreningen af Danske Småøer.
Beløbet kan indbetales til konto 5630-8250018925.
Mobile pay: 33329 – Husk at påføre navn og skriv kontingent.

Bestyrelse (2018-2019) :
Mette Meldgaard (formand), Korsvej 9, tlf.: 40 17 81 37
Marie Leth Meilvang, Møllevejen 9, tlf.: 42 51 51 61
Niels Erik Hansen, Nørrevej 8, tlf.: 22 93 10 20
Moritz Schramm, Fredensgade 19, tlf.:
Lene Rasmussen, Dommervænget 6, tlf.:

Klik her og -> læs dagsordenen for generalforsamlingen 2019

Klik her og -> læs Strynø beboerforenings årsregnskab for 2019

 

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign