Færge

Sejlplan og takster (klik).
Pladsbestilling og betaling (klik).
25% rabat for voksne og børn
fra 1. februar til den 29/6 2018
og igen fra 13/8-31/12 2018.

faerge
Find Strynø på Googles kort

smakke2.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Boligmarked Livstræ
Om Livstræet og dets aktiviteter

Livstræet ” blev navnet på den nye Strynø-forening …”, således kunne man indledningsvis læse i ”Øboen” uge 9 1989. Nogle dage tidligere, helt præcist d. 16. februar 1989, var der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen, 23 strynboer indmeldte sig samme aften.

Læs vedtægterne her....

Aktiviteter:
Ejendommen Møllevejen 3 er foreningens omdrejningspunkt. ”Livstræet” købte i 1989 Martin Larsens gård midt på Strynø, indrettede 3 indslusningslejligheder, med det formål at tiltrække flere til Strynø. I en artikel i Fyns Amts Avis d. 27. juni 1990 kunne man som indledning læse flg.: ”Prøv at bo på en ø! Lej en billig lejlighed med plads til børn og find ud af om ølivet er noget for dig”.
”Livstræet” ejer stadig ejendommen, pt. er to af lejlighederne udlejet til en lokal børnehave, mens den tredje fortsat fungerer som indslusningslejlighed, lejligheden er pt. udlejet.

Gennem årerne har ”Livstræet” til fulde levet op til sit formål. Foreningen har således været med til etableringen af ”Smakkecenteret”, opførsel af ældreboliger, fødselshjælper ved opstart af ungdomsklub, etableret legebase på sportspladsen, petanquebane ved Majtræspladsen og geocaching/gps-skattejagt rundt på Strynø. Ligeledes er der ydet økonomisk støtte til bosætningsgruppen, det frivillige brandkorps, øens eget blad ”Strønyt”, fastelavnsarrangementer, købt andele i købmandsforeningen samt ydet nuværende købmand et økonomisk lån. Sidst men absolut ikke mindst tog ”Livstræet” i 2007 initiativ til et idebank-møde, et initiativ som efter et omfattende arbejde resulterede i en Strynø-handlingsplan 2010-2015.
Pt. er ”Livstræet” stærkt involveret i etablering af multibane m.m. på Strynø Skole. Et projekt ”Livstræet” tog initiativ til i 2014 og støtter med 100.000 kr. Første etape ventes færdig i foråret 2017.
”Livstræet” varetager også en bestyrelsespost i ”Øhavets Natur- og Smakkecenter” (Sven-Erik Geelbak).

 

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign