Email Udskriv

Aktivitetskalender

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Generalforsamling i Strynø Beboerforening
Dato:
23.02.2021 19.30
Hvor:
Skolen -
Kategori:
Generalforsamling / Årsmøde

Beskrivelse

Indkaldelse til generalforsamling i

STRYNØ BEBOERFORENING tirsdag d 23/2 2020 på skolen

Netop starter med deres GF kl 19.30

Beboerforeningen fortsætter kl 20.00

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Godkendelse af varsling.

  3. Formandens beretning.

  4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Kontingent fastsættes for det kommende år.

  7. Valg af bestyrelse samt suppleanter. Valget skal foregå skriftligt.

  8. Valg af repræsentant og dennes suppleant til Sammenslutningen af Danske Småøers repræsentantskab.

  9. Valg af 2 revisorer og en suppleant (gældende for 1 år).

  10. Eventuelt.

OBS Stk. 5.Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15/1.

Forslag, der ikke er opført i dagsordenen, kan ikke endeligt afgøres på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

Sted

Hvor?:
Skolen