Email Udskriv

Aktivitetskalender

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Generalforsamling i Strynø Beboerforening
Dato:
19.02.2020 19.30
Hvor:
Skolen -
Kategori:
Generalforsamling / Årsmøde

Beskrivelse

Indkaldelse til generalforsamling i

STRYNØ BEBOERFORENING Onsdag d 19/2 kl 19.30 på skolen

(Netop starter med deres GF kl 19)


Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Godkendelse af varsling.

  3. Formandens beretning.

  4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Klik her for årsregnskabet)

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Kontingent fastsættes for det kommende år.

  7. Valg af bestyrelse samt suppleanter. Valget skal foregå skriftligt.

  8. Valg af repræsentant og dennes suppleant til Sammenslutningen af Danske Småøers repræsentantskab.

  9. Valg af 2 revisorer og en suppleant (gældende for 1 år).

  10. Eventuelt.

OBS Stk. 5.Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15/1.

Forslag, der ikke er opført i dagsordenen, kan ikke endeligt afgøres på generalforsamlingen.

Bestyrelsen forslår ændring af kontingentåret; i dag skal man først betale kontingent efter generalforsamlingen fordi:

Stk. 2. Kontingent gælder for perioden 1/3 – 1/3 (et år).

Stk. 4. 6) Kontingent fastsættes for det kommende år.

Vi vil gerne have at kontingentet følger året sådan at man indbetaler for det kommende år inden generalforsamlingen. Derfor er forslaget til ændringer Stk. 2. Kontingent gælder for perioden 1/1 – 1/1 (et år).

Stk. 4. 6) Kontingent fastsættes for det efterfølgende år.


Sted

Hvor?:
Skolen