Facebook

Strynø er også på Facebook,
hvor du kan følge dagligdagen,
se billeder og læse meget mere.

Følg os også på Facebook ikon
(Nyt vindue)

sol1.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Aktivitetskalender Detaljer - Generalforsamling i Strynø Købmandsforening

Email Udskriv

Aktivitetskalender

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Generalforsamling i Strynø Købmandsforening
Dato:
07.04.2019 10.00
Kategori:
Generalforsamling / Årsmøde

Beskrivelse

Strynø Købmandsforening (Klik her for regnskabet for 2018)

Hermed indkaldes til generalforsamling i Strynø Købmandsforening søndag den 7. april kl. 10.00 til 12.00

Mødet afholdes på Strynø Skole og foreningen er vært ved en kop kaffe med brød

Dagsorden:

1). Valg af ordstyrer og referent

2). Bestyrelsens beretning

3). Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse af dette

4). Fremlæggelse af budget

5). Indkomne forslag

6). Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant

7). Evt.

Foreningens årsregnskab bliver tilgængeligt på Strynøs hjemmeside og i købmandsforretningen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen er på valg hvert år og er sammensat således:

-   Tue Kofoed-Enevoldsen, formand     modtager genvalg

-   Karsten Gram Nybroe, kasserer        modtager genvalg

-   Lise Thillemann Sørensen                   modtager genvalg

-   Kjeld Tønder Hansen, suppleant         modtager genvalg

-   Lisbeth Egedal Warburg, revisor        modtager ikke genvalg

-   Arne Ramhøj, revisorsuppleant          modtager genvalg

Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 23. marts.

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign