Kalenderen

Se hele kalenderen
have.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem
Velkommen til Strynø

Strynø ligger i det Sydfynske Øhav med færgeforbindelse til Rudkøbing og hører til Langeland kommune. Ud over de vigtige ting som skole, købmand, kirke og erhvervsdrivende har Strynø et aktivt foreningsliv som rummer alt fra gamle traditioner, jagt og sejlads til nydelse af flødeskumskager og forvaltning af Bredholm. Øens lille lokale blad Strønyt afspejler et aktivt miljø med en meget bred vifte af vidt forskellige mennesker - bosiddende et sted, hvor man kommer hinanden ved. Man finder link til Strønyt øverst i højre hjørne. Har du lyst til at vide mere om Strynø kan du surfe på vores hjemmeside, og er det slet ikke nok så tag en tur med MF Strynø. Det tager kun 29 minutter. Måske bliver du også hængende...?

Fotos til header og de små til venstre:
Jens Vaupel, Lis Verner, Ib Nielsen, Martin Randers, Torben Bürgel Nielsen, Jette Gøttrup, Arne Ramhøj.

 

Seneste opdatering: Vigtigt at huske:

01.08.2014  Skolerbygg.
26.08.2014  Færgeplan
26.08.2014  Kalender
26.08.2014  NETOP Strynø

NETOP Strynø har efterårsprogrammet klar. Læs mere her ...

Redaktionen efterlyser:

Har du lyst til at skrive en artikel eller være med til at vedligeholde vores faste informationssider. Har du en computer med et tekstprogram, så behøver du ikke
at kunne mere.    Er du interesseret, så ... kontakt redaktionenStrynø Cabaret 2014: ”en ren fornøjelse”

I år er det 5. gang en gruppe teaterglade Strynboer spiller kabaret på Smakkecentret.

Ligesom i 2011 og 2012, kan også dette års forestilling kaldes ”en slags cafeteater”. Publikum sidder ved små 4-mandsborde, og aktørerne bruger både scenen og gulvet i Smakkecentrets udstilling. Rummet bruges som det er – kun med få, meget enkle kulisser, lyd- og lyseffekter.

Der er 12 medvirkende i forestillingen, og teksterne er skrevet af deltagerne selv. Hvem deltagerne er, skal være en hemmelighed indtil videre, men der er mange gengangere fra tidligere års kabareter – og også nogle helt nye navne.

Vibeke Sybrandt, der kommer fra Revybyen Hjørring, har mange års erfaring med revy og kabaret. Hun siger: ”Det er en god ide, at have et tema at arbejde ud fra. I år er vort tema noget med rengøring, oprydning, affaldsfordeling osv. Vi blev faktisk inspireret til dette tema, allerede for to år siden, da vi gik i salen og gjorde rent efter 2012-kabareten.

I år kalder vi så kabareten: ”En Ren Fornøjelse” – og det håber vi den bliver. ”

De medvirkende arbejder i øjeblikket hårdt med at lære tekster og sange udenad og fra den 22. august rykker holdet ind på Smakkecentret, hvor der bliver prøver hver dag i ugen frem til premieren fredag den 29. august kl.19.30. Forestillingen varer ca en time, så evt. udenøs gæster vil kunne nå hjem igen med Strynø færgen, der om fredagen netop har to aftenafgange til Rudkøbing, nemlig kl 20.45 og 21.55.

Lørdag den 30. august spilles der en familieforestilling for børn og deres forældre kl 16.00 og om aftenen er der endnu en forestilling for voksne med start kl 20.00.

Billetter købes hos Let-køb på Strynø indtil der er udsolgt.

Indtil videre er det en hemmelighed, hvem der medvirker i årets Strynø Cabaret – men her ses et udsnit af det 12-mand store rengøringshold, som giver den gas på Smakkecentret den 29. og 30 august i år. (Foto: Benny Vedel)

For yderligere information venligst kontakt:

Vibeke Sybrandt, instruktør, mobil 2067 8627,

Strynø Brovej 6, 5900 Rudkøbing.

 
Forårsaktiviteterne er i fuld gang

Så er forårets gøremål i fuld gang. Lammene er på vej, og mange skal have en ekstra tår at drikke. På billedet er det Sofie, som hjælper Ella med sit flaskelam Simon.

Optimist

 

 

 

 

 

 

Der er også kommet gang i træningen til optimistsejlads. Her træner Torsten og Anders børnene i at placere sig ved vendinger og vindretning ved hjælp af en jolle på trailer, som instruktørerne kører rundt med. Træningen foregår i foråret hver tirsdag klokken 17.00, men selvfølgelig kom bådene også i vandet, så de kunne sejle i deres rette element. Ved første gang var der et godt fremmøde, hvilket tegner til en god sejlsæson for optimistjolllerne, som i flere år har længtes efter at komme på vandet.
(Foto Paul Clay /AR)

 
Skolen i vinterhi (læs om renoveringen)

(foto PC)

Strynø Skole & Kulturhus – renovering 2014.

Som det nok er de fleste med gang på Strynø bekendt, så er skolebygningen under renovering. Strynø Skole er en krumtap i livet på Strynø, idet bygningen, udover at være skole, danner rammen om en lang række aktiviteter herunder Lokalhistorisk Arkiv, foreningsliv, filmaftener og fællespisninger.

Projektforslaget blev godkendt af Kulturarvsstyrelsen tilbage i 2011. Bygningen er fredet og renoveringen omfatter da også dels nænsom istandsættelse dels genopretning af bærende bevaringsværdier. Udvendigt bevarer bygningen således sit udseende. Der lægges nye sorte glaserede tegl, vinduer og døre renoveres og murene får nye fuger. På halvvalmen i gavlenderne reetableres kviste som for nuværende er sløjfede. Der lægges fliser langs bygningens nordside og over til sidebygningen. Ved den østlige hoveddør anlægges en slidske til kørestolsbrug.

I stueplan støbes nye gulve med gulvvarme i de nordlige rum, og der lægges fliser lig dem der lå. De to toiletter ved skolestuen bliver til et stort handicaptoilet. Elevator til 1. sal etableres hvor den midterste trappeopgang er nu. Gamle bænke og knagerækker sættes op igen. Køkkenet får nye elementer, sanitet og hvidvarer.

På 1. sal etableres to nye toiletter, to køkkener og elevator til loftsetage. Den nuværende skolestue bevares, brændeovn og skabe i det ditto. Lokalhistorisk arkiv, Strønyts redaktion og SFO/klub deler de øvrige rum.

På loftet, som i dag indeholder to mindre loftkamre, etableres ét stort rum. Bærende stolper, skorstene, elevatoren samt et mindre depotrum er eneste forhindringer på etagen. Hvad salen skal anvendes til er uafklaret.

Sidebygningen får nye tegl. I nordenden etableres et delvist aflukket cykelskur. De to midterste rum slås sammen til et stort sløjdlokale, mens rummene i sydenden fortsætter som fyrrum, depot og skralderum.

Legepladsen er i skrivende stund uafklaret.

Renoveringen er planlagt færdig ultimo juni 2014.   ... klik for flere billeder

Jan. 2014/RLAA

 

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign